יהודה הצעיר

לוגו מחנה יום

יהודה הצעיר – Young Judaea:
בין תנועות הנוער הציוניות הגדולות בצפון אמריקה. דוגלת בבניית זהות יהודית וקירוב הציוניות לנוער היהודי. בין מחנות התנועה: מחנה sprout lake ומחנה יום sprout brooklyn

מיתוג ועיצוב לוגו | מתקני תצוגה | פירסומים שונים | חולצות ומוצרי קד"ם

פלטת צבעים
כתב לעסק