שילוב במדים - היחידה

היחידה לוגו
היחידה: : תוכנית 'שילוב במדים' של משרד הרווחה והביטחון החברתי בשיתוף צה"ל ועמותת 'אלווין ישראל'. התוכנית משלבת צעירים/ות עם מוגבלות ועם פטור משירות צבאי אך מעוניינים/ות להתנדב לשירות בצה"ל.
מיתוג ועיצוב לוגו | עיצוב ניירת | עיצוב פרסומים שונים | עיצוב מתקני תצוגה | עיצוב למוצרי קד"ם