ניוזלטר ודפי מידע

דרך פרסומית יעילה להגיע לכל תושב ותושב.

 • ניוזלטר
 • דפי מידע
 • פרסומי פייסבוק (פוסט/ אירוע/תמונת קאבר)
 • דף לתושב
 • תוכנייה
 • חוברות מידע
 • מידעון
 • מודעות לעיתונות
 • עיתון מקומי
 • פרסומים שונים
 • פולדרים
 • מגנטי מידע
השארת תגובה