עתיד במידבר

עיצוב
עתיד במידבר: עמותה העוסקת בחיזוק ופיתוח מגוון הקהילות והתרבויות בישראל, בנגב בפרט. תוך תיעוד קהילתי, שימור המסורות ותיירות , במטרה להעלת החשיפה והידע התרבותי של קהילות אלו.
עיצוב ועימוד חוברת
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים