נוע"ם - תנועת הנוער של התנועה המסורתית

נוע"ם – נוער מסורתי: היא תנועת נוער כלל ישראלית המקיימת חיי קהילה יהודיים – מסורתיים ופועלת ברחבי הארץ כבר קרוב ל-40 שנה. התנועה דוגלת בחיי קהילה יהודית-מסורתית ויוצרת, ציונות ואהבת הארץ, פלורליזם, דמוקרטיה, שמירה על כבוד האדם, שוויון וסובלנות. 
עיצוב חוברת הדרכה 
פלטת צבעים נועם
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים