צופים - צבר העולמי

צופי צבר לוגו
צופי צבר עולמי, המפעילים שבטים בכל רחבי העולם, כחלק מתנועת הנוער 'הצופים העבריים' דוגלת בטיפוח ציונות ואהבת ישראל, חיזוק הזהות הישראלית-יהודית וציונית, תוך שמירה על קשרי תרבות ישראלית בקרב ישראלים בחו"ל.
מיתוג ועידת העולמית הראשונה | עיצוב תגי שם | עיצוב שילוט | עיצוב עזרי פעילות | עיצוב פרסומים | עיצוב חוברות ופנקסים
צופי צבר עיצוב
טקסט צופים
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים