מועצה אזורית שער הנגב

מועצה אזורית שער הנגב: הוקמה בשנת 1950, ובה עשרה קיבוצים, מושב אחד, חווה חקלאית וכפר לקליטת עליה וסטודנטים. מונה כ-8000 תושבים, פסיפס אנושי רבגוני, המורכב מדור המייסדים, מבני הדור השני והשלישי הממשיכים את מורשת ההתיישבות וממשפחות ותיקות וחדשות.

עיצוב פרסומים שונים | עיצוב חוברות | עיצוב פוסטרים | עיצוב תעודות

עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים