אלווין ישראל

אלווין ישראל: העמותה מספקת שרותי תמיכה לאלפי ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלויות שונות. באמצעות תוכניות, מסגרות ושירותים שונים מאפשרת את הכלים ותמיכה הנדרשים לשיפור עצמאות ותפקוד בחברה.
מיתוג | עיצוב ניירת משרדית | עיצוב מצגות | עיצוב מוצרי קד"ם | עיצוב פרסומים | עיצוב חוברות ודוחות שנתיים | מיתוג תוכניות
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים