גדולים מהחיים

גדולים מהחיים: עמותה למען איכות חיים לילדים חולי סרטן. העמותה מלווה ותומכת ילדים החולים בסרטן בישראל ומשפחותיהם.
עיצוב חוברת פעילות | עיצוב ספר ציורים לנשיא המדינה