גדולים מהחיים

גדולים מהחיים: עמותה למען איכות חיים לילדים חולי סרטן. העמותה מלווה ותומכת ילדים החולים בסרטן בישראל ומשפחותיהם.

עיצוב חוברת פעילות | עיצוב ספר ציורים לנשיא המדינה | עיצוב מדבקה לרכב| עיצוב פרסומים שונים | עיצוב תעודות הוקרה

עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים