איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים

עיצוב עמותת אילן
איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים – עמותה המטפלת בבעלי מוגבלויות פיזיות, מלווה ומקיימת פעילויות שיקום, רווחה, תעסוקה, תרבות והעשרה.
עיצוב פירסומים שונים | עיצוב הזמנה |עיצוב טופס הרשמה
עיצוב צבע אילן
טיפוגרפיה אילן