ק.ש.ת במרחבים - קהילות של תרבות יהודית

מיתוג קשת מרחבים
ק.ש.ת במרחבים – קהילות של תרבות יהודית: פועלת במועצה אזורית מרחבים לטיפוח וחיזוק התרבות והזהות היהודית במועצה על קשת גווניה וערכיה.

מיתוג ועיצוב לוגו | עיצוב ניירת 

קשת מרחבים
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים