התנועה לעתיד הנגב המערבי

התנועה לעתיד הנגב המערבי
התנועה לעתיד הנגב המערבי:  תנועה אזרחית לא-מפלגתית שהוקמה על ידי תושבי הנגב המערבי. התנועה שואפת ללכד סביבה תושבים מכל רחבי מדינת ישראל, על מנת להביא ביטחון ארוך-טווח לאזור.

עיצוב פרסומים שונים | עיצוב סטיקרים | עיצוב שוברים | עיצוב גלויות

עיצוב התנועה לעתיד הנגב המערבי
טיפוגרפיה
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים