ארגון הסגל האקדמי - המכללה האקדמית ספיר

ארגון הסגל האקמי

ארגון הסגל האקדמי המכללה האקדמית ספיר: ארגון עובדים של מרצים במינוי, מרצים מן החוץ ומתרגלים. חבר בארגוני המרצים הארציים. ארגון ארגון הסגל האקדמי פועל לפיתוחם של המרצים, ולקידום רווחתם.

עיצוב שילוט | פרסומים שונים
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים