מעברים - נגב צפוני

עיצוב מעברים
מעברים נגב צפוני: ארגון משותף לשלושת המועצות האיזוריות – שער הנגב, בני שמעון ויואב. עוסק בפיתוח קריירה, קידום עסקים קטנים ומענה תעסוקתי.
עיצוב פולדר |עיצוב פלייר ופרסומים שונים
עיצוב מעברים

עיצובים נוספים לארגונים ולמוסדות