אופק - בית ספר ברוח ישראלית

אופק בי"ס ישראלי
'אופק' בית ספר בארוח ישרלית הינו ארגון ללא מטרות רווח הדוגל בבנית קשר עם ישראל, תרבות ומורשת תוך העצמת השפה העברית, במשפחות הקהילה במרחב מטרו-ווסט, ניו גרז'י, ארה"ב.
עיצוב פרסומים שונים
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים