נווה אשכול

נווה אשכול מרכז תרבות ופנאי
מ'נווה אשכול': העמותה למען הזקן, שמטרתה פיתוח שירותים לזקנים במועצה אזורית אשכול.

עיצוב פרסומים שונים | עיצוב חוברות | עיצוב פוסטרים | עיצוב תוכנית שנתית

עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים