מרכז חוסן

לוגו חוסן
מרכזי חוסן: מרכזים קהילתיים הנתמכים ע"י הקואליציה הישראלית לטראומה, לקידום הערכות לחירום ברמה יישובית, אזורית. טיפול בנפגעי חרדה ופיתוח וקידום תכניות הכשרות והשתלמויות בנושאי חירום' מצבי מצוקה ולחץ.

עיצוב קלסרים וחובורת מידע | עיצוב פנקסים עיצוב הזמנות | עיצוב פירסומים שונים

צבעים חוסן
טקסט חוסן
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים